در سایه توجهات حضرت ولی عصر (ع) این موسسه پس از گذشت 10 سال از آغاز فعالیت خود در کلیه امور حقوقی با بهره گیری از کمیسیونهای متخصص توانسته در جهت پیشبرد اهداف طرفین قرارداد اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی گامی موثر بردارد که در این راستا به برخی از خدمات متفاوت در امور مشاوره و وکالت و داوری و کارشناسی در رشته های مختلف اشاره می شود : 

کارخانه صنعتی گلنوش 

شرکت صنعتی فن ایران 

انجمن هیاتهای ورزشی استان البرز 

شرکت صنعتی کوارتز کانسار 

شرکت توسعه یافته صنعت 

شرکت صنعتی فن ایران 

شرکت صنعتی پارس ولیان 

شرکت نشر و چاپ کلک 

شرکت لطیفی اسپرت